संस्कृत शिकण्याची अपूर्व संधी !

संस्कृत शिकण्याची अपूर्व संधी !
Ø केवळ १० दिवसांत
Ø अभिनव पद्धतीने
Ø हसत-खेळत संस्कृत शिका!
वय, शैक्षणिक पात्रता, संस्कृतचे पूर्वज्ञान इत्यादी कोणतीही अट नाही!
कालावधी – १२ मे ते २४ मे २०११
वेळ – सायं. ६.३० ते ८.००
स्थळ – १ ला मजला, पितृच्छाया, वझे रुग्णालयामागे, परळकर मार्ग, सेनापती बापटांच्या पुतळ्यापाशी, शिवाजी पार्क, दादर ४०० ०२८.
 
संपर्क – ९७६९९ ०३३१२.
Ref. – email from “Sanskrit Bhasha”<sanskritbhasha@gmail.com>
This entry was posted in Programs. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s